zieffect-visie-op-leren

VISIE

Wij geloven dat het ontplooien van je talenten leidt tot een zinvol en rijk bestaan. En dat talenten tot hun volle wasdom komen als ze worden ingezet voor het bereiken van gemeenschappelijke doelen, in organisaties en teams. Je eigen werkplek is daarom een belangrijke leerplek. Onze interventies sluiten altijd aan op je werkomgeving. Want werken en leren doe je elke dag weer.

Leren en ontwikkelen is volgens ons pas echt mogelijk als er sprake is van urgentie (de noodzaak) en verlangen (de wil). Want mensen werken pas gemotiveerd aan resultaten als die voor hen betekenisvol zijn. Daarom geven we elk leertraject vorm ‘met het einde voor ogen’ (Covey). En we nodigen je uit om eigenaar te (durven) zijn van je eigen leerproces, door zélf in beweging te komen.

Het leven is helaas niet zo maakbaar als we zouden willen (en vaak denken). Geluk valt niet af te dwingen. Je gedrag in lijn brengen met je waarden kan wel. Doen wat belangrijk is, waar het écht om gaat. Dat leidt tot een vitaal leven en verhoogt de kans op geluk aanzienlijk. Dat geldt voor elk mens, voor elk team, voor elke organisatie.

zieffect-waarden

WAARDEN

Op de onderstaande waarden laten we ons graag aanspreken:

Bijdragen
We werken samen met jou om het best mogelijk resultaat te behalen.
We zijn gelijkwaardig aan jou en doen jouw bijdrage recht.
We luisteren onbevooroordeeld en we spreken onbevangen.
We investeren eerst om je te begrijpen en doen pas daarna ons best om door jou begrepen te worden.
We zijn te allen tijde door jou aanspreekbaar op wat we zeggen en doen.
We spreken als dat nodig is jou aan op wat je zegt en doet.

Leren
We leren zelf ook, want voor ons is een volwaardig en vitaal leven leiden net als voor jou telkens weer een uitdaging.
We erkennen onze fouten en we leren ervan.
We dragen bij aan het leren van anderen.
We werken vanuit een onderzoekshouding; wij bepalen niet wat goed voor je is maar helpen je daar zelf achter te komen.
We houden het simpel en begrijpelijk.

Ondernemerschap
We zijn autonoom en niet afhankelijk van financiële instellingen of investeerders.
In de manier waarop we met elkaar en onze sociale en fysieke omgeving omgaan richten we ons op de lange termijn.
We doen ons werk met focus, passie, zelfvertrouwen, relativering, humor en lef.
We verdienen met ons werk een inkomen dat in een redelijke verhouding staat tot de de inzet die we leveren en de meerwaarde die we daarmee voor jou realiseren.

Kwaliteit
We doen alleen waar we goed in zijn.
We leveren hoogstaand werk af dat doet wat het belooft.
Wij houden ons aan de NOBCO ethische gedragscode; daarin staat onder andere dat we met alle informatie die we over jou hebben strikt vertrouwelijk omgaan.
We komen onze afspraken na of communiceren helder als dat niet lukt.

zieffect-uitgangspunten

UITGANGSPUNTEN

Wij hanteren de volgende uitgangspunten bij alle activiteiten en interventies die we uitvoeren:

Co-creatie voor en door de medewerkers.
We ontwikkelen onze trajecten mét onze klanten in plaats van vóór hen. Co-creatie betekent voor ons dat in het proces alle belanghebbenden ingeschakeld worden.

Leren op individueel én collectief niveau.
In elk traject zoeken we naar de optimale balans tussen individueel en collectief ontwikkelen. Het begint met een individuele benadering. Maar tegelijk zijn we ervan overtuigd dat leren en ontwikkelen alleen beklijft als je ook het collectief waarbinnen die individuen functioneren versterkt. Ontwikkelen doe je het best in verbinding met collega’s.

Leren is doen.
Voor ons is de kern van leren en ontwikkelen dat je in actie komt, gericht op wat écht belangrijk voor je is. We creëren het liefst momentum door leren in jullie eigen werksituatie op gang te brengen. Realistische praktijksituaties zetten we om naar creatieve opdrachten met een luchtig element. Transfer is daardoor voor ons niet ‘iets wat ook nog moet’, maar is van begin tot eind het doel van onze activiteiten en interventies. Dit leidt tot een (gewenste) vervaging van het onderscheid tussen werken en leren. Het leidt tot zelfsturend leren dat nooit klaar is.

Betrekken van het management.
Het succes van elke interventie staat of valt met het congruent zijn van de managers. De medewerkers hebben hen immers nodig als rolmodellen bij de verandering naar een nieuwe manier van werken. Zelf veranderen en tegelijk ook leidinggeven aan veranderen is ook voor de manager vaak nieuw en spannend. Wij nodigen dus de managers uit en ondersteunen ze om te doen wat nodig is.

Evaluatie en borging.
Na de uitvoering van elk traject evalueren we de inzichten en de effecten. Door elke interventie te beginnen ‘met het einde voor ogen’, evalueren we niet alleen waar de medewerkers en teams nu staan, maar ook hun voortgang in relatie tot de beoogde doelstelling.